News

01.05.2016 - Nyt EU toldkodeks pr 01.05.2016

Der indføres ny EU toldkodeks som erstatter den nuværende EF Toldkodeks fra 1992

Nyt EU toldkodeks pr 01.05.2016

Der indføres ny EU toldkodeks som erstatter den nuværende EF Toldkodeks fra 1992. Det nye EU toldkodeks indfases gradvist frem til udgangen af 2020, men allerede fra 01.05.2016 træder der væsentlige ændringer i kraft, som I skal være meget opmærksomme på.

Hvor EF Toldkodekset altid har været papirbaseret arbejde, som skulle forsynes med stempel og manuel gennemgang, bliver det nye EU Toldkodeks fuldt ud digitalt. Toldsystemerne i alle 28 medlemslande ”snakker sammen”, for derved at lette fremtidens arbejde for alle parter.

Alle virksomheder som har en toldrelateret bevilling, vil blive kontaktet af SKAT omkring ændring af denne. Ligeledes vil SKAT sammen med virksomheden gennemgå bevillingerne for, at fastslå om de stadig er relevante samt om kravene i henhold til EU Toldkodeksen opfyldes.

De krav der stilles til virksomhederne, vil føles strengere end det vi har oplevet hidtil, hvorfor det anbefales at alle kigger sin dokumentgang gennem, ser på håndtering af toldrelaterede oplysninger såsom toldtarifkode, oprindelsesland mv.

Det er uden tvivl, en kompliceret tid vi går i møde og sanktionerne vil fremtidigt stå mål med forseelsen, hvorfor det kan blive dyrt og få store konsekvenser ikke at overholde reglerne.                  

Vi står altid parat med råd og vejledning.

Kontakt Jytte Jacobsen på telefon +45 7368 7713 eller mail jpj@fairtrans.dk, hvis I har spørgsmål.