20. december 2022

Ændringer i den tyske MAUT

ÆNDRING I DEN TYSKE MAUT

Den 25. november 2022 vedtog forbundsrådet den femte ændring af den føderale lov om vejafgift, som omfatter de vejafgifter, der gælder fra den 1. januar 2023. Lovgivningsprocessen afsluttes med offentliggørelsen af loven i Federal Gazette.

De nye takster tager navnlig større hensyn til de eksterne omkostninger ved luft- og støjforurening. Ud over den tidligere differentiering efter emissionsklasser vil disse så også blive differentieret efter vægtklasser og i vægtklassen over 18 tons også efter klasser (aksel)

Hvordan de nye vejafgifter tager sig ud i detaljer, kan findesher:

kilde.: https://www.toll-collect.de/