Disclaimer

Informationerne på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Informationer gengivet på denne hjemmeside er kun tænkt som generel information.

Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men FairTrans A/S giver ingen garantier for nøjagtighed, rækkefølge, opdateringsfrekvens eller fuldstændighed af hjemmesidens indhold.

FairTrans A/S fralægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til hjemmesider, der er forbundet med eller forbindes til FairTrans A/S´s hjemmeside.

Enhver kommentar/oplysning sendt til FairTrans A/S om denne hjemmeside bliver FairTrans A/S´s ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.

Hverken FairTrans A/S eller dens koncernselskaber eller tilknyttede selskaber er ansvarlige for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne hjemmeside inklusiv vira, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret.

Koncept, design & realisering
strandhütte GmbH
Agentur für Kommunikation
Lise-Meitner-Straße 4
24941 Flensburg

www.strandhuette-agentur.de